CÔNG TY TÀU CUỐC

Tin tức

Hot news

Công trình trọng điểm

STT

Tính chất công việc

Giá trị hợp đồng (VND)

Tên cơ quan ký hợp đồng

Tên nước

Công trình Xây dựng Cảng

1

Sông Sao

24.405.902.000

Tổng CT Xây dựng Đường thủy

Việt Nam

2

Nạo vét luồng vào cảng, khu vực trước bến và vùng quay tàu cảng dầu khí – XN Vietsovpetro

55.483.118.026

XN Liên danh dầu khí VIETSOVPETRO

Việt Nam

3

Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Hới – Thanh Hóa

71.379.000.000

Ban Quản lý dự án đầu tư cảng Hới  Thanh Hóa

Việt Nam

4

San nền, Nạo vét cảng và kênh nắn dòng sông Yên Hòa thuộc DA Nhà máy điện Nghi Sơn 1

186.229.841.000

 

Tổng Cty XD NN & PT Nông thôn

Việt Nam

5

Nạo vét khu nước trước bến và luồng chạy tàu, dự án: Nâng cấp và mở rộng cảng cá Lạch Bạng

36.580.000.000

BQL dự án Thủy sản Thanh Hóa

Việt Nam

Công trình Thủy lợi

1

Hệ thống Thủy lợi  Tân Thành - Lò Gạch

42.000.000.000

BQL Dự án Thủy lợi  418

Việt Nam

2

Kênh T3, gói thầu số 03

31.034.409.000

BQL Dự án Thủy lợi  419

Việt Nam

3

Kênh cấp 2 hệ thống Thâu Râu, Nhà Thờ,  Chà Và

20.450.006.000

BQL Dự án Thủy lợi  419

Việt Nam

4

Hệ thống kênh Bà Chằng, kênh Hoà Bình, kênh Vĩnh Phong (Gói 7)

 

15.000.000.000

 

BQL Dự án Thủy lợi  419

Việt Nam

5

Kênh và công trình trên kênh dẫn Phước Hòa – Dầu Tiếng  (Gói 1C)

214.570.000.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 9

Việt Nam

6

Hệ thống kênh Trà Sư – Tri Tôn

36.360.000.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Việt Nam

Công trình nạo vét

1

Hai tuyến Đường Thuỷ - Đoạn B & C

195.000.000.000

BQL Hai tuyến đường thủy

Việt Nam

2

Nạo vét mở rộng kênh Tân Thành - Lò Gạch giai đoạn 2

115.081.307.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Việt Nam

3

Kênh Hồng Ngự 2

50.823.606.000

BQL Dự án Thủy lợi  418

Việt Nam

4

Nạo vét cải tạo Rạch Bến Nghé (đoạn 2: kênh Tàu Hủ- kênh Lò Gốm - kênh Ngang 1,2,3)

22.862.626.000

Khu đường sông TP.HCM

Việt Nam

5

Thi công đào hồ cảnh quan  sân golf Củ Chi

21.308.000.000

Công Ty TNHH XD Thành Phát

Việt Nam

6

Gói NW3 - Nạo vét nâng cấp hành lang đường thủy số 2

100.175.892.118

BQL các dự án đường thủy nội địa phía Nam

Việt Nam

7

Nạo vét luồng và vũng nao đậu tàu (dự án KNĐ tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo)

45.217.282.095

Ban quản lý cảng Bến Đầm

Việt Nam

8

Nạo vét kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên

32.129.185.000

Ban Quản lý  ĐTXDCT (thuộc Sở NN&PTNT TPHCM)

Việt Nam

Công trình kè

1

Kè Cái Nhum

30.574.018.000

BQL Dự án Thủy lợi  418

Việt Nam

2

Kè hai tuyến đường thủy

52.000.000.000

BQLDA Hai tuyến đường thủy

Việt Nam

3

Đê bao Mỹ Văn – Bà Nghệ

10.483.000.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Việt Nam

4

Kè Tắc Ông Thục

11.440.000.000

BQL Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10

Việt Nam

Công trình Cống

1

Cống Bàng Đa, Nhà Thờ 2, Đại An và Mù U

38.198.749.000

BQL Dự án Thủy lợi  419

Việt Nam

2

Cống Ba Thôn -Tiểu dự án Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn thuộc Dự án chống lũ hạ du Sông SG TP.HCM và tỉnh Bình Dương

19.148.000.000

Ban Quản lý  ĐTXDCT (thuộc Sở NN&PTNT TPHCM)

Việt Nam

3

Cống Xẻo Nhào

44.058.672.172

BQL các dự án ĐTXD chuyên ngành NN Kiên Giang

Việt Nam

4

Cống Thuồng Luồng & Rọ Ghe

46.266.807.172

BQL các dự án ĐTXD chuyên ngành NN Kiên Giang

Việt Nam

5

Cống ngăn triều và nhà vận hành rạch Thủ Đức

26.247.685.000

Ban QLĐTXDCT (thuộc Cty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM)

Việt Nam

6

Xây lắp Cống C1. Dự án: Xây dựng hệ thống thủy lợi ven sông Sài Gòn đoạn từ Sông Rạch Láng The đến Sông Lu.

14.974.899.000

Ban QLĐTXDCT (thuộc Cty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi TPHCM)

Việt Nam

Công trình thoát nước

1

Mở rộng và thay thế cống cấp 2 & 3, lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè – Dự án Vệ Sinh Môi Trường Tp. HCM

 

218.162.840.000

 

BQLDA Vệ Sinh Môi Trường Thành phố  Hồ Chí Minh

Việt Nam