CÔNG TY TÀU CUỐC

Tin tức

Hot news

Danh hiệu & Giải thưởng

STT

Danh Hiệu

Nội Dung

Năm

Cấp Quyết Định

01

Huân chương Lao động hạng III

Thành tích xuất sắc trong việc tham gia xây dựng công trình Thủy điện Trị An

1990

Hội Đồng Bộ Trưởng

02

Huân chương Lao động hạng I

Tham gia xây dựng Thủy lợi vùng Đồng Tháp Mười

1991

Hội Đồng Bộ Trưởng

03

Cờ tổng kết thi đua

Trong công tác xây dựng cơ bản

1995

Bộ Trưởng

04

Huân chương Lao động hạng I

Thành tích góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc

1995

Chủ Tịch Nước

05

Cờ Chính Phủ

Thành tích sản xuất dẫn đầu toàn ngành

1996

Chính Phủ

06

Huân chương độc lập hạng III

Thành tích xuất sắc góp phần cải tạo phát triển kinh tế xã hội đồng bằng sông cửu long 1975-1995

1996

Chủ Tịch Nước

07

Huân chương lao động hạng III

Thành tích xây dựng công trình thủy lợi Sông Quao

1998

Chủ Tịch Nước

08

Bằng khen

Thành tích chăm lo người nghèo

1999

UBND Thành phố HCM

09

Bằng khen

Thành tích thực hiện Quyết định 99 của TTCP

1999

Thủ tướng Chính Phủ

10

Cờ thi đua Chính Phủ

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ

1999

Thủ tướng Chính Phủ

11

Bằng chứng nhận Huy chương vàng

Công trình chất lượng cao cống T6

1999

Bộ Nông nghiệp và khoa học công nghệ

12

Bằng chứng nhận Huy chương vàng

Công trình chất lượng cao cống Tắc Vân

1999

Bộ Nông nghiệp và khoa học công nghệ

13

Anh hùng lao động

Thành tích đặc biệt xuất sắc trong thời kỳ đổi mới

2000

Chủ Tịch Nước

14

Cờ thi đua của Bộ

Thành tích xuất sắc trong công tác và sản xuất kinh doanh dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010

2010

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn